Systematiskt miljöarbete

Att arbeta med ett systematiskt miljöarbetet gör att skapa och säkra en arbetsplats så att ingen ska behöva råka ut för någon olycka eller bli sjuk på grund av arbetsmiljön. Det är något som ska vara ordentligt organiserat och det ska jobbas konstant med detta för att arbetsplatser ska få en bar arbetsmiljö.Att förbättra arbetsmiljön ligger hos oss alla och det är företagaren ansvar att detta efterföljs och att det bedrivs ett systematiskt miljöarbete på varje arbetsplats. Det finns mycket att arbeta med och det är som sagt inte bara bullriga miljöer som ska undersökas utan även vanliga kontorslokaler. Det är fråga om människor som finns på en arbetsplats och bland annat HLR Hjälpen finns som en bra resurs för företaget både med hjärtstartare och utbildning inom hjärt- och lungräddning vilket ökar säkerheten och kunskapen hos företag runt om i landet.Det gäller att man undersöker vilka brister det finns hos företaget och vilka risker det finns för att något ska hända. Det kan vara olika saker i olika företag och det är oftast i den dagliga verksamheten och bland de anställda som man kan kontrollera vad som kan behövas åtgärdas för att arbetsmiljön ska bli bättre. Det kan vara arbetstider eller annat som påverkar oss i vårt dagliga arbete som gör att vi mår dåligt.Enligt lag så ska alla företag och arbetsgivare bedriva systematiskt miljöarbete, något som regelbundet och konstant jobbas med. Man ska också ha i åtanke att även om det är arbetsgivarens ansvar så har alla anställda också ett ansvar att följa regler och vara delaktig i miljöarbetet på sin arbetsplats. Se till att fel och brister åtgärdas och även vara medvetan om de risker som kan finnas just på deras arbetsplats.