Skapa tillväxt

Att skapa tillväxt är målet många företag har. Men hur kan man göra detta? Detta är något vi försöker titta lite närmare på i denna artikel. Vi ger även några konkreta tips på beprövade metoder.

Planen för tillväxt

Det man borde börja med är att formulera en tillväxtplan. Denna bör inkludera svaret på de följande fyra frågorna:

  • Hur vill vi att företaget ska växa?
  • Hur ska vi få finansieringen till detta?
  • Vilka potentiella risker finns det?
  • Vilka marknader ska vi arbeta med?

Hur företaget ska kunna växa är ju den stora frågan. Detta är något som kan ske på olika sätt, som till exempel högre produktion, försäljning av fler produkter, försäljning till internationella marknader osv.Finansieringen är ju såklart praktiskt om man kan sköta den själv, men det är ofta fallet att man behöver söka kapital från andra håll, som att ta ett lån från banken eller söka riskkapital.Riskerna är väldigt viktiga att kunna bedöma korrekt. Detta låter en planera lösningar för eventuella händelser under detta försök till tillväxt.Slutligen när man tittar på marknaderna är det ju fullt möjligt att man bara behöver fortsätta att satsa på den marknad man är aktiv inom nu, men man bör alltid efterforska om det är mer lönsamt att rikta sig mot nya marknader också eller istället.

Anlita och anställa

Under en plan för tillväxt kan det bli uppenbart att företaget behöver expertis de inte besitter. Är det inte något som behövs permanent är anlitande av experter ofta ett bra sätt att bemöta detta problem. Många firmor kan erbjuda experter inom många områden och vara till stor hjälp när det kommer till satsningar som tillväxt.Man får dock vara förberedd på att tillväxt kommer att innebära att mer personal måste anställas. Beroende på hur många man anställer kan man även behöva sätta folk i ledarpositioner. Är man den enda som har en sådan position annars blir ju företaget mer utsatt när man själv blir sjuk eller frånvarande av någon annan anledning.