Säkerhet på kontoret

Många människor arbetar i kontorsmiljöer i dagsläget. Och medan säkerhet är något vi är mer benägna att tänka på på byggarbetsplatser eller industrier, är det något som måste hållas i åtanke för alla arbetsplatser. Säkerhetsåtgärder på ett kontor är inte de svåraste att ta itu med, men det är viktigt att man är förberedd på ett antal olika situationer.

Första hjälpen

Det mest grundläggande för personsäkerhet på ett kontor kommer vara att ha något som en första hjälpenlåda eller liknande tillgänglig. De kostar inte mycket men kan vara till stor hjälp om det skulle ske en eller annan olycka på kontoret. Om skadan är allvarlig är det dock alltid bäst att ringa 112 först. Första hjälpenlådan kan fortfarande komma till användning, men mer som en temporär lösning tills ambulanspersonal kan dyka upp.

Brand

En annan kritisk del i säkerhetsarbetet på ett kontor är att säkerställa att det är utrustad för att hantera en brand. Tillräckligt med brandvarnare är så klart det första steget i detta. Ju tidigare alla kan varnas desto bättre är chansen att man hinner släcka elden eller åtminstone utrymma lokalen innan någon blir skadad. Och på tal om att släcka elden behöver man strategiskt utplacerade brandsläckare i lokalen. Det kan även vara bra att ha en eller annan brandfilt till hands för mindre bränder och om någons kläder skulle fatta eld.

Inbrott

Att förhindra inbrott är ytterligare en aspekt av säkerhet på kontoret, bara inte något man tänker sig som personsäkerhet. Bra lås och tydliga rutiner är grunden för att säkra sig mot inbrott. Automatiska lås kan vara rekommenderade då det minimerar den mänskliga faktorn av att någon glömmer bort att låsa efter sig.