Planering är A&O

Inom det mesta så är planering A&O. Vissa saker behöver planeras mer än andra och alla gör vi på olika sätt för att få våra liv och företag att fungera. Det finns vissa mallar som vi följer för att saker och ting ska bli som vi vill. Vi måste hålla oss inom vissa ramar för att arbetet ska bli utfört som vi vill att det ska bli utfört.För att planera så skaffar vi oss vissa hjälpmedel. Alla har vi olika sätt att planera och för många så gäller det klassiska att skriva in saker i olika typer av kalendrar. Vissa gillar att planera i en fysisk kalender och då kan vi tipsa om Kalenderkungen som säljer allt inom kalender och almanackor. Det kanske finns rutiner på ert företag att årligen köpa in filofax till era anställda och att använda er av stora väggkalendrar för planering av semestrar och liknande.Hur man planerar har inte så stor betydelse utan det är huvudsaken att man planerar. Du gör på ditt sätt och någon annan gör på sitt sätt. Tillsammans så får man enas om vilket sätt som är det allra bästa för gruppen. Som företag så får man vara flexibel inom många områden och planering så gäller det att man hittar det sätt som fungerar bäst för den grupp som ska planera. Som anställd så får man kanske lära sig ett nytt sätt att planera då man inte alls planerar något som privat och hemma.