Industriellt underhåll – för miljöns skull

Av alla utsläpp av koldioxid i Sverige så kommer en tredjedel från industrin. Det är en utmaning för industrierna att bedriva sina verksamheter och samtidigt försöka att minska koldioxidutsläppen. Det finns olika sätt att minska utsläpp av koldioxid.

En av de saker som företagen enkelt kan göra är att vara noggranna med underhållsarbetet. Industrier som systematisk arbetar med underhåll får en längre livslängd på utrustningen. Detta ger en positiv effekt på miljön eftersom utrustningen inte behöver bytas ut lika ofta. Du som är intresserade av industriellt underhållsarbete kan läsa mer här.

Ökad elförbrukning hos industrier

En annan sak som påverkar utsläpp av koldioxid är den mängd el som går åt inom industrin. Mycket tyder på att de flesta industrier i Sverige kommer att öka sin elförbrukning de närmaste åren. För att försöka minska miljöpåverkan är målet att elproduktionen så småningom ska vara helt fossilfri. På så sätt behöver inte en ökad elförbrukning vara så negativ för miljön. Ytterligare åtgärder för att minska koldioxidutsläppen är att se till att använda så miljövänliga kemikalier som möjligt när underhållsarbete utförs. Genom systematiskt underhållsarbete så blir det färre avbrott i produktionen. Alltså är det bra både ur ett miljöperspektiv men även för att effektivisera verksamheten.