Hålla koll på företagets processer

Att hålla koll på företagets processer och hur allt fungerar kan vara ibland lite förvirrande och kanske svårt för den oinvigde, men en erfaren företagare vet oftast vad det handlar om och har hyfsad bra koll på allt som rör företag och företagande.Dagens digitala samhälle gör det enklare med funktioner som fakturahantering och annat som rör ekonomi inom företaget. Det är ändå bra att ha kontroll över hur ditt företag fungerar och utvecklas och då finns det många olika sätt att göra det på. Det traditionella har varit att rikta in sig på de rent ekonomiska aspekterna genom att kontrollera olika nyckeltal, såsom:

Likviditet

  • Kassalikviditet = Omsättningstillgångar-varulager + outnyttjad checkkredit/ Kortfristiga skulder
  • Rörelsekapital = Omsättningstillgångar + outnyttjad checkkredit – kortfristiga skulder

Soliditet

  • Andelen Eget Kapital = Justerat Eget Kapital / Total Kapital
  • Räntetäckningsgrad = Rörelseresultat + Finansiella kostnader / Finansiella kostnader
  • Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansiella poster / Eget kapital
  • Räntabilitet på totalt kapital % = Rörelseresultat + Finansiella intäkter / Total kapital
  • Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital
  • Vinstprocent = Rörelseresultat + Finansiella intäkter / Omsättningen
  • Kapitalets omsättningshastighet = Omsättningen / Totalt kapital

Det här är dock ett trubbigt sätt att mäta, vilket missar de delar av verksamheten som är svåra att mäta i rent ekonomiska enheter. Därför används alternativa sätt för att kontrollera företagets processer till exempel:

Resultatstyrning

Här sätter du upp målsättningar i siffror, till exempel att chefen för avdelning X ska spara in på kostnaderna på sina kostnader och får sen belöning i pengar för sin förmåga att lyckas med det. För att kunna resultatstyra krävs att mätvärdena är relevanta och att resultaten är av värde för organisationen. Ifall chefen har använt dåliga mått kan resultatstyrningen få kontraproduktiv verkan, det vill säga försämra istället för att förbättra. Till exempel kan en chef som uppmuntras att skära ned kostnader göra sig av med viktig personal och därmed både dra ner omsättningen och förlora viktig kompetens.

Handlingsstyrning – Action Control

När du använder handlingsstyrning försöker du att styra människors handlingar genom olika regler, strikt styrda processer eller fysiska hinder, som till exempel lås och lösenord. Det här lämpar sig främst inom verksamheter där man vet vilka handlingar som är bra och dåliga, exempelvis inom fabriksarbete. Det här kan dock få negativa sidoeffekter, då personalen får en känsla av att vara detaljstyrd under en stelbent och diktatorisk ledning. Att upprätthålla handlingsstyrning medför ofta merkostnader för både administrationen och de anställda att införa nya rutiner, skriva och underhålla regler och skriva in lösenord

Personalstyrning

Personalstyrning är den typen av styrsystem som är billigast att införa och dessutom skapar mest trivsel bland de anställda. Här får de anställda eget ansvar och får själva styra i stor utsträckning. Speciellt vanligt på ställen där det är svårt att mäta avkastningen på vad avdelningen kostar, till exempel vid olika sorters utvecklingsavdelningar. Här finns ofta gemensamma belöningssystem som gruppbonusar mm.