Ditt första företag – ta lärdom av veteranerna

När man ska starta sitt första företag kommer man inte att känna sig beredd. Det kommer alltid att kännas som det finns mer att lära, och det är sant. Företagande handlar om konstant utveckling, både för dig själv och din firma. Genom att läsa på om andras historier och undersöka vad som har fått vissa företag att blomstra och andra att vissna, kan man undvika att göra de stora missarna själv.Som ny firma finns det flera vanliga missar som många gör: speciellt den som stressar fram ett företag istället för att ta sig tiden att lära sig grunderna innan man öppnar dörrarna för kunder:

  1. Hantera pengarna – det gäller att lära sig grunderna i företagsekonomi och hålla rena och tydliga böcker. Helst ska man anteckna lite för mycket istället för lite. Är man ny företagare är man oftast den enda på företaget: det är upp till dig att lära dig hur man redovisar och bokför.
  2. Delegering – Man måste lära sig att delegera sysslor på arbetet. Du ska inte städa, koka kaffe, sköta böckerna och ta hand om butiken/webbplatser. Om du har anställda måste man lära sig att dela ut ansvar till andra. Det är ett sätt att lätta sin egen arbetsbörda och visa sina anställda att man litar på dem. Men man ska inte delegera för tidigt heller. Du ska inte skynda dig att anställa folk förrän du vet att ekonomin klarar av det. Eller dela ut ansvar till personer som inte har kunskaperna bara för att du ska få jobba mindre. Det kommer att innebära förlorade pengar och möjligtvis extra arbete för att fixa misstag som gjorts av oerfarna.
  3. Undersöka konkurrenter – det största hotet mot ditt företag är dina konkurrenter. Därför är det bara dumt att ignorera dem. Skriv gärna upp dig på deras nyhetsbrev, besök deras sajter då och då. Se om de tappar eller tar in kunder. Man ska alltid ta lärdom från sina konkurrenter, då kan du undvika att göra samma miss som dem eller utveckla deras idé så den gynnar dig.
  4. Ge upp för tidigt – företagare överallt i världen säger samma sak: man får vara beredd på misstag och dippar. Alla företag som har lyckats kan peka ut perioder då det har varit kämpigt. Skillnaden mellan dessa och många andra företag är att de vägrade ge upp och lyckades. Liv Boeree är en astrofysiker och den mest framgångsrika kvinnliga pokerspelaren genom tiderna. Hennes tankar kring företagande är nära besläktat med pokerspelet och hur man måste vara redo att det går dåligt ibland. Men jobbar man hårt kommer de goda överväga det dåliga:

liv boeree“You don’t get your aces cracked every time,” Boeree agreed. “But it happens. If you put in a lot volume, it happens a lot.“The same happens in life. There are lots of small possibilities of bad events happening and sometimes they do. Learning to deal with bad beats helps you stomach the negative when it eventually happens.”

En annan viktig del att lära av företagsjättarna är att vara unika. Man måste ha en unik produkt eller tjänst som gör att kunderna väljer ditt företag framför dina konkurrenter. I början var Amazon.com en unik sajt eftersom de var en av få webbutiker på nätet när de började 1994. Först sålde ägaren Jeff Brezos nästan bara böcker och dessa förvarades i hans garage. Alla pengar han tjänade stoppade han in i företag igen. Han tjänade i princip inga pengar alls under den första tiden. Tack vare detta klarade sig företaget genom IT-bubblan när den sprack runt år 2000 och 2001 gick de äntligen med vinst: 5 miljoner kronor av 1 miljard inkomst i företaget.amazon_169578023Har en unik produkt eller tjänst kommer det vara ännu svårare att komma igång eftersom man måste skapa en helt ny efterfrågan. De första åren kan vara tuffa, men om ens idé tar fäste kan det öppna upp en helt ny värld för dig och ditt företag.