Att vara skogsägare

Att äga skogsmark är inte allt för ovanligt i vår härliga Sverige. Ungefär hälften av den mark som räknas som skogsmark ägs idag av privatpersoner som driver dessa för det mesta som enskilda näringsidkare. Resterande skog ägs av privata aktiebolag, staten och andra olika ägare. Staten är i särklass den största ägaren av skogsmark och detta sköts genom Sveaskog AB som staten står som ägare till.Andra som kan äga skog är SCA och Holmen som är stora skogsägare, även Svenska Kyrkan äger en hel del skog. Som privat skogsägare så kanske det inte rör sig om så många hektar, men det är ungefär 33o 000 som har någon form av ägande av skogsmark. Äger man skog så måste den skötas och tas om hand.Äger man mycket skog så kan det vara lönsamt att skaffa sig maskiner som hanterar detta med avverkning, är man en mindre så kanske man kan gå ihop med andra och köpa in sig på en skogsmaskin. Komatsu Forest är den ledande tillverkaren av skogsmaskiner, där hittar man både nya och begagnade maskiner.Den skog som avverkas tas om hand på ett eller annat sätt. Det kan vara uppvärmning för eget bruk eller så säljs den vidare till förädling av något slag. Är det stora mängder skog så kan man som skogsägare sälja sin skog som virke i olika försäljningsformer.Sverige är ett unikt land i många avseende och våra skogar är en del i det hela, tack vare allemansrätten så får vem som helst vara i våra skogar oavsett om den ägs av en privat person.